Зимняя_сессия_2016_2017Группа з33427/2_1

1000 – 1120

 

1000 – 1120

ТВиМС

а. 346 II Попов Е.А.

1000 – 1120

СТУ (лек) а. 462 II 

Груздев А.С.

1000 – 1120

ЦУиМП

(лек)

а.423

Тетерин П.С.

1000 – 1120

Экономика (лек) а. 120 ГК

Ливинцова М.Г.

1000 – 1120

ТВиМС

а. 454 II Попов Е.А.

1000 – 1120

ЦУиМП

(лаб)

а. 443 II 

Тетерин П.С.

1000 – 1120

СТУ (лаб) а. 345 II 

Груздев А.С.

1000 – 1120

Моделирование в ИКС (лаб)

а. 232 II 

Гельгор А.Л.

1000 – 1120

СТУ (лаб) а. 345 II 

Груздев А.С.

1000 – 1120

СТУ (лаб) а. 345 II 

Груздев А.С.

1000 – 1120

 

1000 – 1120

ХРМ

а. 458 II Лобода В.В.

1000 – 1120

 

1000 – 1120

 

1000 – 1120

СТУ (лаб) а. 345 II 

Груздев А.С

1000 – 1120

ЦУиМП

(лаб)

а. 443 II 

Тетерин П.С.

1000 – 1120

 

1000 – 1120

ЦУиМП

(лаб)

а. 443 II 

Тетерин П.С.

1000 – 1120

СТУ (КР) а.  II 

Груздев А.С

1000–1120

Экономика (лек) а.120 ГК

Ливинцова М.Г.

1000 – 1120

 

1130 – 1250

 

1130 – 1250

ТВиМС

а. 346 II Попов Е.А.

1130 – 1250

СТУ (лек) а. 462 II 

Груздев А.С.

1130 – 1250

ЦУиМП

(лек)

а.423

Тетерин П.С.

1130 – 1250

Экономика (лек) а. 120 ГК

Ливинцова М.Г.

1130 – 1250

ТВиМС

а. 454 II Попов Е.А.

1130 – 1250

ЦУиМП

(лаб)

а. 443 II 

Тетерин П.С.

1130 – 1250

СТУ (лаб) а. 345 II 

Груздев А.С.

1130 – 1250

Моделирование в ИКС (лаб)

а. 232 II 

Гельгор А.Л.

1130 – 1250

СТУ (лаб) а. 345 II 

Груздев А.С.

1130 – 1250

СТУ (лаб) а. 345 II 

Груздев А.С.

1130 – 1250

 

1130 – 1250

ХРМ

а. 458 II Лобода В.В.

1130 – 1250

 

1130 – 1250

 

1130 – 1250

СТУ (лаб) а. 345 II 

Груздев А.С

1130 – 1250

ЦУиМП

(лаб)

а. 443 II 

Тетерин П.С.

1130 – 1250

 

1130 – 1250

ЦУиМП

(лаб)

а. 443 II 

Тетерин П.С.

1130 – 1250

СТУ (КР) а.  II 

Груздев А.С.

1130–1250

Экономика (лек) а.120 ГК

Ливинцова М.Г.

1130 – 1250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1400 – 1520

 

1400 – 1520

ТВиМС

а. 346 II Попов Е.А.

1400 – 1520

Мод. в ИКС (лек)

а. 462 II 

Гельгор А.Л.

1400 – 1520

 

1400 – 1520

Экономика (лек) а. 120 ГК

Ливинцова М.Г.

1400 – 1520

ТВиМС

а. 454 II Попов Е.А.

1400 – 1520

Мод. в ИКС (лаб)

а. 232 II 

Гельгор А.Л.

1400 – 1520

Мод. в ИКС (лаб)

а. 232 II 

Гельгор А.Л.

1400 – 1520

 

1400 – 1530

ЦУиМП

(лаб)

а. 443 II 

Тетерин П.С.

1400 – 1530

ЦУиМП

(лаб)

а. 443 II 

Тетерин П.С.

1400 – 1530

 

1400 – 1530

ХРМ

а. 458 II Лобода В.В.

1400 – 1530

Мод. в ИКС (лаб)

а. 232 II 

Гельгор А.Л.

1400 – 1530

СТУ (лаб) а. 345 II 

Груздев А.С.

1400 – 1530

ХРМ (зач)

а. 458 II Лобода В.В.

1400 – 1530

 

1400 – 1530

 

1400 – 1530

ЦУиМП

(лаб)

а. 443 II 

Тетерин П.С.

1400 – 1530

Мод. в ИКС (лаб)

а. 232 II 

Гельгор А.Л.

1400–1530

 

1400 – 1530

 

1530 – 1650

 

1530 – 1650

ТВиМС

а. 346 II Попов Е.А.

1530 – 1650

Мод. в ИКС (лек)

а. 462 II 

Гельгор А.Л.

1530 – 1650

 

1530 – 1650

Экономика (лек) а. 120 ГК

Ливинцова М.Г.

1530 – 1650

ТВиМС

а. 454 II Попов Е.А.

1530 – 1650

Мод. ИКС (лаб)

а. 232 II 

Гельгор А.Л.

1530 – 1650

Мод. в ИКС (лаб)

а. 232 II 

Гельгор А.Л.

1530 – 1650

 

 

1530 – 1650

ЦУиМП

(лаб)

а. 443 II 

Тетерин П.С.

1530–1650 ЦУиМП

(лаб)

а. 443 II 

Тетерин П.С.

1530 – 1650

1530 ХРМ

а. 458 II Лобода В.В. – 1650

1530 – 1650 Мод. в ИКС (лаб)

а. 232 II 

Гельгор А.Л.

1530 – 1650

СТУ (лаб) а. 345 II 

Груздев А.С.

15301650 ХРМ (зач)

а. 458 II Лобода В.В.

1530–1650

1530–1650

1530–1650 ЦУиМП

(лаб)

а. 443 II 

Тетерин П.С. 1650

1530– 1650 Мод. в ИКС (лаб)

а. 232 II 

Гельгор А.Л.

1530–1650

1530 – 1650

Группа з33427/2_2

1000 – 1120

 

1000 – 1120

ТВиМС

а. 346 II Попов Е.А.

1000 – 1120

СТУ (лек) а. 462 II 

Груздев А.С.

1000 – 1120

ЦУиМП

(лек)

а.423

Тетерин П.С.

1000 – 1120

Экономика (лек) а. 120 ГК

Ливинцова М.Г.

1000 – 1120

ТВиМС

а. 454 II Попов Е.А.

1000 – 1120

 

1000 – 1120

Мод. в ИКС (лаб)

а. 232 II 

Гельгор А.Л.

1000 – 1120

 

1000 – 1120

ЦУиМП

(лаб)

а. 443 II 

Тетерин П.С.

1000 – 1120

ЦУиМП

(лаб)

а. 443 II 

Тетерин П.С.

1000 – 1120

 

1000 – 1120

ХРМ

а. 458 II Лобода В.В.

1000 – 1120

Мод. в ИКС (лаб)

а. 232 II 

Гельгор А.Л.

1000 – 1300

СТУ (лаб) а. 345 II 

Груздев А.С.

1000 – 1300

СТУ (лаб) а. 345 II 

Груздев А.С.

1000 – 1300

1000 – 1300

1000 – 1120

ЦУиМП

(лаб)

а. 443 II 

Тетерин П.С.

1000 – 1120

СТУ (КР) а.  II 

Груздев А.С

1000–1120

Экономика (лек) а.120 ГК

Ливинцова М.Г.

1000 – 1300

 

1130 – 1250

 

1130 – 1250

ТВиМС

а. 346 II Попов Е.А.

1130 – 1250

СТУ (лек) а. 462 II 

Груздев А.С.

1130 – 1250

ЦУиМП

(лек)

а. 423

Тетерин П.С.

1130 – 1250

Экономика (лек) а. 120 ГК

Ливинцова М.Г.

1130 – 1250

ТВиМС

а. 454 II Попов Е.А.

1130 – 1250

 

1130 – 1250

Моделирование в ИКС (лаб)

а. 232 II 

Гельгор А.Л.

1130 – 1250

 

1130 – 1250

ЦУиМП

(лаб)

а. 443 II 

Тетерин П.С.

1130 – 1250

ЦУиМП

(лаб)

а. 443 II 

Тетерин П.С.

1130 – 1250

.

1130 – 1250

ХРМ

а. 458 II Лобода В.В.

1130 – 1250

Мод. в ИКС (лаб)

а. 232 II 

Гельгор А.Л.

1130 – 1250

СТУ (лаб) а. 345 II 

Груздев А.С.

1130 – 1250

СТУ (лаб) а. 345 II 

Груздев А.С.

1130 – 1250

 

1130 – 1250

 

1130 – 1250

ЦУиМП

(лаб)

а. 443 II 

Тетерин П.С.

1130 – 1250

СТУ (КР) а.  II 

Груздев А.С.

1130–1250

Экономика (лек) а.120 ГК

Ливинцова М.Г.

1130 – 1250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1400 – 1520

 

1400 – 1520

ТВиМС

а. 346 II Попов Е.А.

1400 – 1520

Моделирование в ИКС (лек)

а. 462 II 

Гельгор А.Л.

1400 – 1520

Моделирование в ИКС (лаб)

а. 232 II 

Гельгор А.Л.

1400 – 1520

Экономика (лек) а. 120 ГК

Ливинцова М.Г.

1400 – 1520

ТВиМС

а. 454 II Попов Е.А.

1400 – 1520

ЦУиМП

(лаб)

а. 443 II 

Тетерин П.С.

1400 – 1520

СТУ (лек) а. 345 II 

Груздев А.С.

1400 – 1520

Моделирование в ИКС (лаб)

а. 232 II 

Гельгор А.Л.

1400 – 1520

СТУ (лек) а. 345 II 

Груздев А.С.

1400 – 1520

СТУ (лек) а. 345 II 

Груздев А.С.

1400 – 1520

 

1400 – 1520

ХРМ

а. 458 II Лобода В.В.

1400 – 1520

 

1400 – 1520

 

1400 – 1520

ХРМ (зач)

а. 458 II Лобода В.В.

1400 – 1530

ЦУиМП

(лаб)

а. 443 II 

Тетерин П.С.

1400 – 1530

 

1400 – 1530

ЦУиМП

(лаб)

а. 443 II 

Тетерин П.С.

1400 – 1530

Мод. в ИКС (лаб)

а. 232 II 

Гельгор А.Л.

1400–1530

 

1400 – 1520

 

1530 – 1650

 

1530 – 1650

ТВиМС

а. 346 II Попов Е.А.

1530 – 1650

Моделирование в ИКС (лек)

а. 462 II 

Гельгор А.Л.

1530 – 1650

Моделирование в ИКС (лаб)

а. 232 II 

Гельгор А.Л.

1530 – 1650

Экономика (лек) а. 120 ГК

Ливинцова М.Г.

1530 – 1650

ТВиМС

а. 454 II Попов Е.А.

1530 – 1650

ЦУиМП

(лаб)

а. 443 II 

Тетерин П.С.

1530 – 1650

СТУ (лек) а. 345 II 

Груздев А.С.

1530 – 1650

Моделирование в ИКС (лаб)

а. 232 II 

Гельгор А.Л.

1530 – 1650

СТУ (лек) а. 345 II 

Груздев А.С.

1530 – 1650

СТУ (лек) а. 345 II 

Груздев А.С.

1530 – 1650

15301650

ХРМ

а. 458 II Лобода В.В.

1530 – 1650

1530 – 1650

1530 ХРМ (зач)

а. 458 II Лобода В.В.– 1650

1530–1650 ЦУиМП

(лаб)

а. 443 II 

Тетерин П.С.

1530–1650

1530–1650 ЦУиМП

(лаб)

а. 443 II 

Тетерин П.С.

1530– 1650 Мод. в ИКС (лаб)

а. 232 II 

Гельгор А.Л.

1530–1650

1530 – 1650

 

 

 

Расшифровка аббревиатур и сокращений

КП – курсовой проект

КР – курсовая работа

ТЭЦ – теория электрических цепей

ХРМ – химия радиоматериалов

СТУ – схемотехника телекоммуникационных устройств

Прогр. в MATLABпрограммирование в MATLAB

ВТиИТ – вычислительная техника и информационные технологии

Моделирование в ИКС – моделирование в инфокоммуникационных системах

УГФС – устройства генерирования и формирования сигналов

ЭУиСТ – электропитание устройств и систем телекоммуникаций

Прогр. микр. – программирование микроконтроллеров

ОТС – общая теория связи

ОПТСиС – основы построения телекоммуникационных систем и сетей

Рус. яз и культ. речи – русский язык и культура речи

 


Categories: Без рубрики | Comments

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *